PRIVACY POLICY

 

ALGEMEEN

PME Legend vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens van bezoekers van haar website zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. In deze privacyverklaring heeft PME Legend haar beleid met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens uiteengezet. Voorop staat dat PME Legend zich in alle gevallen houdt aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

 

Gegevensverwerking bij bezoek website

Bij elk bezoek aan de website van PME Legend worden de volgende gegevens verwerkt: IP-adres, browserinformatie, bezoekers-patronen en gebruik van de website (zoals uw click-gedrag). Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de website te evalueren en te verbeteren.

 

Gegevensverwerking bij bestelling via website

Indien u op de website van PME Legend een bestelling plaatst, wordt u verzocht naam-, adres-, e-mail- en betaalgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens worden door PME Legend uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • het zo snel en efficiënt mogelijk laten verlopen van een bestelling.
 • het informeren over de status van de bestelling.
 • het afhandelen van de bestelling (zoals de betaling, bevestiging en de verzending daarvan).
 • inzake het verlenen van klantenservice.
 • het delen van uw gegevens met zakelijke partners binnen het PME Legend concern voor het maken van analyses door verkoop/aankoopgegevens te koppelen aan klantgegevens en u te informeren over persoonlijke aanbiedingen of acties.
 • verstrekking van gegevens aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met PME Legend bent aangegaan en verstrekking van gegevens aan derden op basis van eventuele voor PME Legend geldende wettelijke verplichtingen.
 • Wij geven het telefoonnummer door aan de postbezorger. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

 

Gegevensverwerking social media

PME Legend is ook actief op social media platforms zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram. Als u via social media contact opneemt met het PME Legend, verwerken we uw gegevens voor de volgende doelen:

Om vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden

Om contact met u op te nemen indien u deelneemt aan een actie op een social media pagina van PME Legend. Voor de details per actie verwijzen wij u naar de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

 

Beveiliging

Beveiliging in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring en niet langer dan waartoe PME Legend wettelijk gehouden is.

 

Cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Functionele cookies zijn nodig om de website van PME Legend te laten functioneren. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan en om een volgend bezoek aan de website te vergemakkelijken.

Analytische cookies

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • het bijhouden van welke browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) gebruikt wordt door een bezoeker
 • het optimaliseren van onze website

 

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, u kunt uw browser echter ook zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat u niet van alle mogelijkheden van de website van PME Legend gebruik kunt maken. Ook kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd als er een cookie wordt geplaatst op uw computer. Lees meer over onze cookies

Wil je je cookie instellingen wijzigen? Doe dat dan hier.

 

Nieuwsbrief / reclamemateriaal

Activiteiten en aanbiedingen, dan wel via de website een bestelling hebt geplaatst ontvangt u per e-mail een nieuwsbrief / reclamemateriaal. In de nieuwsbrief / reclamemateriaal zelf is weergegeven op welke wijze u zich kunt afmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief / reclamemateriaal.

Nieuwsbrief aan bestaande klanten

Wij Just Brands B.V. gebruiken uw e-mailadres / elektronische gegevens die wij in het kader van uw aankoop hebben verkregen na uw aankoop om u te informeren over eigen gelijksoortige producten / diensten. Uw mobiele nummer wordt gebruikt voor bezorgupdates van DHL. U kunt zich hiertegen verzetten door het aanvinken van de checkbox in het bestelproces of tijdens de accountregistratie of door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die in onze communicatie wordt aangeboden. Uw emailadres / elektronische contactgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Nieuwsbrief met actieve aanmelding

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrektegegevens om u regelmatig onze (email) nieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring.

 

Overig

PME Legend blijft te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de website van PME Legend zijn mogelijk links naar websites van andere organisaties opgenomen. PME Legend draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

 

Vragen of wijzigingen

Doorgeven De website van PME Legend wordt beheerd door de besloten vennootschap Just Brands B.V., gevestigd aan de New Yorkstraat 50, te (1175 RD) Lijnden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33241012. U kunt met PME Legend contact opnemen met een verzoek om inzage in de persoonsgegevens die PME Legend van u heeft geregistreerd. Indien die informatie (deels) onjuist en / of onvolledig is kunt u PME Legend verzoeken de betreffende informatie te corrigeren, te verwijderen en / of aan te vullen. Ook als u nog vragen hebt over het privacybeleid van PME Legend kunt u contact opnemen via privacy@pme-legend.nl

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
 • conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
 • conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking - het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; - een wettelijke verplichting na te komen; - om redenen van algemeen belang, of - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
 • conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover - u de juistheid van de gegevens ontkent; - de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; - we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of - tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
 • conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
 • Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

 

 

 

Vragen?