ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Just Brands B.V., hierna te noemen “Just Brands”

Versie: maart 2023

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend uit hoofde van diens beroep of onderneming, die een Product van Just Brands via de Website bestelt. In deze voorwaarden ook aangeduid met ‘je’ en ‘jij’.

1.2 Just Brands: de onderneming gevestigd en kantoorhoudende te Lijnden, KvK nummer: 33241012, bezoekadres: New Yorkstraat 50 (1175 RD) te Lijnden. In deze voorwaarden ook aangeduid als ‘we’ en ‘wij’.

1.3 Partijen: Just Brands en Consument gezamenlijk.

1.4 Product: een door Just Brands op de Website ter verkoop aangeboden artikel.

1.5 Bestelling: een door Consument geplaatste bestelling voor de levering van één of meer Producten volgens de in Artikel 3 beschreven bestelprocedure.

1.6 Giftcard: een door Just Brands uitgegeven tegoedbon, zowel elektronisch als gedrukt, die wordt verkocht door Just Brands of een door Just Brands aangewezen derde.

1.7 Koopprijs: de op de Website vermelde prijs van een Product (inclusief BTW en - indien van toepassing - verzendkosten).

1.8 Overeenkomst: een door Just Brands geaccepteerde Bestelling.

1.9 Levering: het moment waarop de Bestelling op het door Consument opgegeven afleveradres wordt aangeboden door een door Just Brands aangewezen vervoerder.

1.10 Website: Just Brands biedt haar Producten online te koop aan via de websites www.pme-legend.com, www.vanguard-clothing.com, www.castiron-clothing.com, www.justbrands.nl, www.jbfo.nl, www.outlet.pme-legend.com.

Artikel 2: Algemeen / toepassing 

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als jij als Consument iets bij Just Brands koopt via de Website. Ook zijn de voorwaarden van toepassing op de aanbiedingen die daar worden gedaan. In deze algemene voorwaarden lees je wat we voor jou doen en wat je van Just Brands kunt verwachten. Soms gelden voor een bepaald Product, of een service, extra voorwaarden. Deze extra voorwaarden gelden dan in aanvulling op deze algemene voorwaarden.

2.2 Indien één (of meerdere) Artikel(en) van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard, wordt deze vervangen door een door Just Brands vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

2.3 De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Just Brands worden gewijzigd. Just Brands plaatst de meest recente versie van de algemene voorwaarden op de Website. De versie van de voorwaarden die geldt voor jouw bestelling, is de versie die op onze Website staat op het moment dat je de Bestelling plaatst.

 2.4 Het is Just Brands te allen tijde toegestaan verplichtingen uit hoofde van de met Consument gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde(n) uit te besteden.

 

Artikel 3. Aanbod / aanvaarding

3.1 Voor het plaatsen van een Bestelling via de Website dien je akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Dit doe je door het aanvinken van het daartoe bestemde veld op de website ‘voor akkoord met de algemene voorwaarden’. Door dit aan te klikken bevestig je dat je akkoord gaat met de inhoud van deze algemene voorwaarden en met het plaatsen van de Bestelling komt vervolgens de Overeenkomst tot stand. De op de Website geplaatste Privacyverklaring maakt onderdeel uit van de Overeenkomst.

3.2 De bestelprocedure op de Website ziet er als volgt uit. Consument: (i) selecteert het gewenste Product en voegt het toe aan zijn winkelmand; (ii) vult zijn adresgegevens in; (iii) vult (indien het gewenste afleveradres niet gelijk is aan het opgegeven adres) het gewenste afleveradres in; (iv) maakt een keuze voor één van de op de Website weergegeven betaalmogelijkheden; (v) controleert zijn bestelling; (vi) vinkt aan ‘voor akkoord’ met de algemene voorwaarden; (vii) gaat over tot betaling van de Koopprijs.

3.3 Consument ontvangt een bevestiging van Just Brands van het tot stand komen van de Overeenkomst per e-mail.

3.4 Just Brands behoudt zich het recht voor de Bestelling niet te aanvaarden indien (onder andere):

(i) de waarde van de Bestelling, zulks ter beoordeling van Just Brands, een te hoog bedrag bedraagt; (ii) de door Consument ingevulde gegevens onvolledig of incorrect zijn; (iii) het afleveradres zich buiten het leveringsgebied zoals omschreven in artikel 6.4 bevindt.

3.5 Just Brands zal indien zij ingevolge Artikel 3.4 de Bestelling niet aanvaardt de door Consument voor het betreffende Product betaalde Koopprijs zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, terugbetalen via dezelfde betaalwijze als waarmee de betaling van de Bestelling is verricht.


Artikel 4. Prijzen

4.1 We proberen je altijd zo duidelijk mogelijk te vertellen hoe en voor welke prijs je Producten kunt kopen. De prijzen zijn altijd inclusief BTW. Verzendkosten berekenen we los en worden alleen in rekening gebracht als dit van toepassing is op jouw order.

4.2 Indien verzendkosten op jouw Bestelling van toepassing zijn zal de hoogte van de verzendkosten los worden weergegeven op de Website en onderdeel uitmaken van de Koopprijs van het Product. De totale Koopprijs wordt zowel bij het plaatsen van de Bestelling als bij het bevestigen van de Overeenkomst weergegeven.

4.3 Is er een aanbieding of sale, dan geldt die prijs alleen tijdens een bepaalde periode en zo lang de voorraad strekt. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen.

 4.4 Just Brands behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen. De op het moment van het plaatsen van een Bestelling weergegeven prijzen zijn de prijzen die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

4.5 Foutje op de productpagina? Neem dan contact met ons op. In principe zijn we niet gebonden aan een kennelijke vergissing, maar we kijken graag of er mogelijkheid is het Product alsnog voor dezelfde voorwaarden aan te bieden. Je kunt echter geen rechten ontlenen aan onjuiste prijzen of andere evident onjuiste uitingen. 

4.6 Recht op een gratis artikel? Bij een bepaalde bestedingswaarde ontvang je van ons een actieproduct bij je Bestelling. Het actieproduct wordt dan met een waarde van € 0,- aan het besteloverzicht en de factuur toegevoegd. Stuur je Producten van je Bestelling terug en kom je onder de bestedingswaarde voor het gratis actieproduct? Dan moet je dit actieproduct ook binnen 14 dagen retourneren, anders brengen wij de waarde van het actieproduct in rekening. Just Brands heeft het recht de waarde van het actieproduct in mindering te brengen op de waarde van de geretourneerde Producten en dit te verrekenen met het bedrag dat we jou na retournering terugbetalen. Just Brands behoudt daarnaast het recht om de restitutie van de waarde van geretourneerde Product(en) te staken totdat het verkregen actieproduct is geretourneerd of totdat het originele bedrag van het actieproduct is betaald.


Artikel 5. Betaling

5.1 We werken elke dag aan een veilige web-omgeving zodat jij met een gerust hart bij ons kunt winkelen. Betalen doe je met een van de beschikbare betaalmethoden die wij aanbieden.

5.2 Nadat je betaalmethode is geaccepteerd en de Bestelling is geplaatst krijg je daarvan een bevestiging per mail. Daarna houden we je steeds op de hoogte, totdat je pakketje er is. Na je Bestelling krijg je van ons zo snel mogelijk de factuur per e-mail zodat je altijd een aankoopbewijs hebt. Het kan zijn dat hier enkele dagen overheen gaan.


Artikel 6. Levering

6.1 Tijdens het bestellen voer je zelf je adres in en controleer je dit. Voor de juistheid hiervan ben je zelf verantwoordelijk. DHL doet voor ons de levering. Dat regelen wij voor je. We verzenden zo spoedig mogelijk naar het door jou opgegeven adres en houden je op de hoogte per e-mail met een traceercode van DHL. De geschatte levertermijn is 1-2 werkdagen. Soms komt je pakketje door omstandigheden of overmacht later. Overschrijding van de levertermijn geeft helaas geen recht op schadevergoeding of korting. Bij vragen of vertragingen kun je altijd contact met ons opnemen. We kijken dan of we iets voor je kunnen doen.

6.2 Komt je pakketje niet aan? Dan horen wij het graag en gaan we aan de slag voor je met een passende oplossing.

6.3 Indien een Bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvang je daarvan van ons uiterlijk binnen 14 dagen na het tot stand komen van de Overeenkomst bericht. In dat geval mag je de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

6.4 We leveren aan steeds meer landen in Europa. Je vindt een actueel overzicht van alle landen waarnaar we verzenden bij onze FAQ.

6.5 Het risico met betrekking tot beschadiging of vermissing van het Product gaat op het moment van Levering op Consument over.


Artikel 7. Giftcard

7.1 Iedere Giftcard is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn en wordt slechts eenmaal verstrekt. Je dient de Giftcard (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik van de code door onbevoegde derden) of verlies (waaronder ook het (per ongeluk) wissen van e-mails) kunnen wij de code helaas niet opnieuw verstrekken en vindt er geen vergoeding plaats. Alleen originele Giftcards en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Just Brands te worden verstrekt ter verificatie. Just Brands behoudt zich het recht voor om een Giftcard uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Giftcard (in het geval van een elektronische cadeaubon dient de e-mail die door Just Brands of een door Just Brands aangewezen derde partij aan jou is verzonden met daarin de code te worden getoond). In geval van oneigenlijk gebruik kan Just Brands alsnog betaling in geld verlangen. Indien een Giftcard bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren. Dit is je bewijs van aankoop.

7.2  Om een Giftcard te gebruiken dien je de door jou geselecteerde Producten in de "winkelmand" te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode "Giftcard" en vul je de exacte code in.

7.3 De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Giftcard/of in het bericht (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Giftcard is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Giftcard niet meer worden gebruikt.

7.4 Giftcards uitgegeven door Just Brands en/of door Just Brands aangewezen derde partijen zijn uitsluitend te gebruiken voor aankopen via de Website en in de winkels van Just Brands.

7.5 Giftcards kunnen niet voor de betaling van openstaande facturen gebruikt worden.

7.6 Giftcards of de eventuele restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

7.7 De restwaarde van de Giftcards kan worden gebruikt voor volgende Bestellingen of winkelaankopen zoals omschreven in artikel 7.4. De actuele waarde van een Giftcard is zichtbaar in het account van de gebruiker. De restwaarde is niet overdraagbaar naar een ander account en kan uitsluitend worden gebruikt gedurende de geldigheidsduur van de Giftcard.

7.8 Indien het totaalbedrag van de Bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Giftcard(s), dient het verschil bijbetaald te worden met één van de overige aangeboden betaalmethoden. Per bestelling kun je een onbeperkt aantal Giftcards gebruiken en/of maximaal 1 kortingscode.

7.9 Indien een Bestelling wordt geretourneerd die geheel of gedeeltelijk is voldaan met een Giftcard zal restitutie plaatsvinden door verhoging van het saldo op de Giftcard. Just Brands houdt het recht je Giftcard of code te vervangen door een alternatieve code of tegoed.

7.10 Het is niet toegestaan Giftcards of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Giftcards wordt ontzegd.

7.11 Het is niet toegestaan Giftcards op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.

7.12 Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van een Giftcard of problemen bij het inwisselen daarvan, laat ons dit dan direct weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Just Brands zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.


Artikel 8. Kortingscodes

8.1 Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig. Na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt. De aard, duur en vervaldatum van een kortingscode en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je in de uiting waarmee de kortingscode is verstrekt.

8.2 Voor digitale kortingscodes geldt in veel gevallen dat deze zijn gekoppeld aan een e-mailadres. De kortingscode werkt alleen als het betreffende e-mailadres wordt gebruikt bij het bestellen van Producten. De kortingscode kan niet in combinatie met een ander e-mailadres worden gebruikt.

8.3 Kortingscodes uitgegeven door Just Brands kun je gebruiken voor aankopen via onze Website. De kortingscodes zijn niet geldig voor artikelen die worden aangeboden door derden, zoals artikelen van externe Just Brands verkopers en tweedehands artikelen.

8.4 Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor openstaande facturen.

8.5 Tenzij anders vermeld geldt voor iedere kortingscode dat deze per persoon en per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.

8.6 Indien je de Producten retourneert waarvoor je de kortingscode hebt gebruikt dan komt de korting te vervallen.

8.7 Je kunt kortingscodes niet ruilen voor geld. Je kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere Producten dan de Producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.

8.8 Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.

8.9 Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden). Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.

8.9 De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.


Artikel 9 Retouren

9.1 Je kunt een Product binnen 30 dagen na Levering kosteloos terugsturen onder gebruikmaking van het meegeleverde retourlabel. Je hoeft ons geen reden te geven waarom je iets terugstuurt. Je mag de Producten uiteraard passen maar niet dragen en/of wassen. Houd de labels eraan als je wilt retourneren. Zonder deze labels mogen wij je retour weigeren.

9.2 Indien je de Producten tijdig en in ongedragen staat retourneert ontvang je van ons je betaling inclusief verzendkosten terug, of, als een Product nog in de gewenste maat en/of uitvoering beschikbaar is, kun je ervoor kiezen een Product te ruilen. Indien de waarde van het nieuwe Product hoger is dan van het geretourneerde Product dient het verschil te worden bijbetaald via een van de aangeboden betaalmiddelen. Terugbetaling vindt plaats met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht. 

9.3 Mocht je door overmacht niet in staat zijn een Product binnen 30 dagen te retourneren, neem dan vooraf contact op met onze klantenservice.

9.4 Sommige Producten kunnen helaas niet worden geretourneerd. Dat geldt voor gepersonaliseerde Producten die volgens specificaties van Consument vervaardigd zijn. Sommige andere Producten kunnen uit redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne alleen worden geretourneerd indien de verzegeling na Levering niet is verbroken. Indien een Product niet kan worden geretourneerd na verbreking van de verzegeling wordt dit in de Productspecificaties duidelijk vermeld.


Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Just Brands is jegens Consument niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen directe schade, indirecte schade, gevolgschade en bijkomende schade, die Consument lijdt vanwege de Overeenkomst, behoudens voor zover Artikel 10.2 van toepassing is.

10.2 Deze voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Just Brands als het gaat om zaken die wij op grond van de wet niet kunnen beperken of uitsluiten.

10.3 De aansprakelijkheid van Just Brands wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de Koopprijs van de Bestelling. In geval van schade door dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of die van onze medewerkers, is de aansprakelijkheid van Just Brands beperkt tot een bedrag van € 2.500.000,- per schadegeval of samenhangende reeks van gebeurtenissen.


Artikel 11. Klachten

11.1 Contactgegevens klantenservice Just Brands, Afdeling Klantenservice webshopservice@pme-legend.nl.

11.2 Na Levering van het Product dien je zelf te onderzoeken of het Product aan de Overeenkomst beantwoordt. Eventuele gebreken moeten zo spoedig mogelijk na Levering schriftelijk, volledig en duidelijk gemotiveerd aan Just Brands worden gemeld. Just Brands heeft het recht afbeeldingen van de gebreken te verlangen om de klacht te kunnen beoordelen.

11.3 We hopen natuurlijk dat je tevreden met onze Producten en service. Mocht er onverhoopt toch een klacht zijn kun je contact opnemen met onze klantenservice. We gaan dan zo snel mogelijk op zoek naar een oplossing voor je klacht. 

11.4 De ontvangen klachten worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt dan zal Just Brands dit binnen 14 dagen kenbaar maken onder vermelding van het tijdsbestek waarbinnen je een antwoord kunt verwachten.

Artikel 12. Overmacht 

12.1 Indien Just Brands onverhoopt niet in staat is de Overeenkomst na te komen door omstandigheden die niet aan Just Brands zijn toe te rekenen en niet te wijten zijn aan haar schuld, is Just Brands gerechtigd de Overeenkomst op een nader tijdstip uit te voeren of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder dergelijke omstandigheden dient onder meer te worden verstaan: brand, transportmoeilijkheden, werkstaking, faillissement van de door Just Brands ingeschakelde derden, stagnatie in de door derden aan te voeren producten, aardbeving, overstroming, oorlog en oorlogsgevaar.

12.2 Consument kan in een situatie zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel geen aanspraak maken op een schadevergoeding. Bij ontbinding van de Overeenkomst zullen we de betaalde bedragen uiteraard aan je terugbetalen. 

Artikel 13: Conformiteit

13.1 Just Brands staat er voor in dat het Product voldoet aan de Overeenkomst. 

13.2 We doen ons best om jou een zo goed mogelijk beeld te geven van onze Producten. De kleur die je ziet is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de kwaliteit van je scherm of apparaat, gebruikte app-versie, computersysteem en instellingen. Consument erkent dat geringe, dan wel technisch lastig te vermijden afwijkingen in maat, kwaliteit, afwerking, kleur ed. met betrekking tot het Product kunnen voorkomen en geen gegronde reden voor een klacht in de zin van Artikel 11 kunnen zijn.

13.3 Consument erkent voorts dat klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn gehaald evenmin een gegronde reden voor een klacht in de zin van Artikel 11 kan zijn.

13.4 Just Brands kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de door Consument geleden schade vanwege klachten in de zin van Artikel 13.2 en 13.3.


Artikel 14. Privacy

14.1 Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met ons privacybeleid. De op de Website geplaatste Privacyverklaring maakt onderdeel uit van de Overeenkomst. Door via de Website een Bestelling te plaatsen stem je in met deze Privacyverklaring.

Artikel 15. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

15.1 Op iedere Overeenkomst tussen Just Brands en Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen tussen Just Brands en Consument zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Algemene informatie Just Brands B.V.
KVK nummer: 33241012

Just Brands B.V.
New Yorkstraat 50
1175 RD Lijnden
Nederland

Telefoon: +31 (0)88 05 30 550
E-mail: webshopservice@pme-legend.nl 

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die je kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.

 

Vragen?